27 Feb

Ghlac Rang a haon, dó, trí/ceathair, cúig agus a sé páirt sa Féile Dramaíochta i gCill Mobhí inniú sna Dramaí ‘ An Greasaí agus na Síoga, Pluirín Sneachta, Charlie agus an Monarcha Seachláide,Rumplestiltskin agus Píobaire Hamelin. D’eirigh go maith leo agus bhí an craic againn.

Tá súil againn go mbainfidh na paistí go léir taitneamh as an lá. Táimid an bhrodúil as na páistí mar go n-oibríonn siad go crua agus go ndéanann gach duine a ndícheall agus iad ag foghlaim agus ag labhairt gaeilge.

Buíochas mór le gach duine a chabhraigh linn chun na dramaí a chur ar siúl go háirithe Helen and Joseph McCafferty agus na múinteoirí. We really appreciated our teachers hard work, interest and enthusiasm in putting the drama’s together and to all the help they received in the background.

Rinne na paistí go hiontach and tá Rang Mr.Rushe, Rang Ms.Henry agus Rang Ms.Sloyan ag dul tríd go Féile Scoldrámaíochta Chonnacht. Beidh Féile Scoldrámaíochta Chonnacht ar siúl idir 6ú-9ú Márta i Seanscoil Sailearna in Indreabhán(Invern Co Galway), Co. na Gaillimhe.

Ádh mhór do na bpáistí go léir.

Sincere thanks to the parents who travelled to support the children in Kilmovee this afternoon, we really appreciated as always your support!

This afternoon, we heard the wonderful news that Mr.Rushe, Ms.Henry and Ms.Sloyans plays were selected to go forward to the Connaught Finals which will take place in Galway (March 7th-10th times and dates to be confirmed). To top this news off we learned that Rang a Sé had been selected as the best Drama of the day and Rang a Cúig best Directed play a great tribute to their hard work. Finally, Roisín Gately from our Second class was awarded best actor of the day, maith thú Roisín!

Well done to all the children who were fantastic on stage earlier and can be so proud of all their efforts and performance. Bhí sibh thar barr. We are all very proud of you!

Maith sibh go léir!